Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.thuviencantho.vn/handle/TVTPCT/1492
Nhan đề: Chủ tịch Hồ Chí Minh – Hiện thân của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam hiện đại
Tác giả: Trần Trọng Thơ
Từ khoá: Hồ Chí Minh
Chủ nghĩa yêu nước
Việt Nam
Năm xuất bản: 2023
Nhà xuất bản: Tạp chí Mặt trận
Tóm tắt: Chủ tịch Hồ Chí Minh xác lập cơ sở lý luận, toàn tâm, toàn ý quan tâm bồi đắp, phát triển và phát huy vai trò của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam hiện đại; Chủ tịch Hồ Chí Minh là hiện thân của lòng yêu quê hương đất nước sâu nặng, yêu thương đồng bào vô bờ bến, cống hiến trọn đời mình cho độc lập, tự do của dân tộc, hạnh phúc của Nhân dân; Chủ tịch Hồ Chí Minh là hiện thân của tinh thần tự hào về lịch sử vẻ vang và nền văn hoá Việt Nam, biểu tượng của niềm tự tôn dân tộc..
Định danh: http://118.69.128.9:8080/handle/TVTPCT/1492
Bộ sưu tập: 1.1. Bài viết, bài nghiên cứu của Chủ tịch Hồ Chí Minh và về Hồ Chí Minh.

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
BTC.247207_T 2.PDF1.68 MBAdobe PDFXem/Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.