CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN SỐ - THƯ VIỆN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH - SÁNG MÃI TÊN NGƯỜI

 Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của Nhân dân Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, Người đã hiến dâng cả cuộc đời mình cho độc lập của Tổ quốc và tự do hạnh phúc của Nhân dân. Bằng sự nghiệp cách mạng vẻ vang và cuộc đời thanh cao giản dị, đạo đức trong sáng mẫu mực, Người đã để lại một di sản tinh thần vô giá về tư tưởng và đạo đức cách mạng, là tấm gương sáng ngời cho toàn thể cán bộ, Đảng viên và Nhân dân học tập, noi theo.
 Nhằm phục vụ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy hiệu quả nguồn lực thông tin thư viện, nhân dịp kỷ niệm 76 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2021) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2021); Thư viện TP. Cần Thơ đã tạo lập và đưa vào phục vụ bạn đọc bộ sưu tập bài trích báo, tạp chí chuyên đề "Chủ tịch Hồ Chí Minh - Sáng mãi tên Người". Bố cục Bộ sưu tập gồm 4 phần:
 Phần I “Tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh” Bao gồm các tài liệu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nghiên cứu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Các văn bản chỉ đạo, tài liệu hướng dẫn về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kết quả, gương điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 Phần II “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Sáng mãi giữa lòng dân tộc và bạn bè quốc tế” Gồm những tài liệu về hồi ức, lòng tôn kính và tình cảm của nhân dân Việt Nam đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh; Tình cảm của bạn bè quốc tế đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.
 Phần III “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử” Gồm các tài liệu về tiểu sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với các sự kiện, mốc thời gian.
 Phần IV “Hình ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh” Gồm những hình ảnh thể hiện cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua 4 chủ đề:
  - Hồ Chí Minh hành trình đến thắng lợi.
  - Hồ Chí Minh giữa lòng dân tộc.
  - Miền Nam luôn trong trái tim Người.
  - Hồ Chí Minh với bạn bè Quốc tế.
 Bộ sưu tập bài trích báo, tạp chí chuyên đề "Chủ tịch Hồ Chí Minh - Sáng mãi tên Người" được Thư viện TP. Cần Thơ xây dựng, thiết kế trên nền tảng phần mềm mã nguồn mở Dspace, hoạt động theo cơ chế một thư viện điện tử nên rất thuận tiện cho bạn đọc trong quá trình tìm kiếm, tra cứu và sử dụng các tài liệu có trong Bộ sưu tập.
 Bước đầu, Bộ sưu tập có gần 1.000 tài liệu được Thư viện TP. Cần Thơ tuyển chọn, thu thập từ các ấn phẩm báo chí hiện có tại thư viện và sẽ được cập nhật thường xuyên. Đây là một trong những giải pháp phát triển nguồn tài liệu số và đa dạng các sản phẩm thông tin của Thư viện TP. Cần Thơ, góp phần vào công tác giáo dục, bồi dưỡng nhận thức chính trị cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố trong giai đoạn hiện nay.

Thư viện TP. Cần Thơ hân hạnh phục vụ quý bạn đọc!

Các đơn vị trong thư viện số

Chọn một đơn vị để duyệt các bộ sưu tập.

I. TƯ TƯỞNG, PHONG CÁCH, ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH 1158

* Bài viết, bài nghiên cứu của Chủ tịch Hồ Chí Minh và về Hồ Chí Minh.
* Tài liệu nghiên cứu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
* Các văn bản chỉ đạo, tài liệu hướng dẫn về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
* Kết quả, gương điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

II. CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH - SÁNG MÃI GIỮA LÒNG DÂN TỘC VÀ BẠN BÈ QUỐC TẾ 65

* Những hồi ức, lòng tôn kính và tình cảm của nhân dân Việt Nam đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.
* Tình cảm của bạn bè quốc tế đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

III. CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH - BIÊN NIÊN TIỂU SỬ 147

* Bài viết về cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với các sự kiện, mốc thời gian.

Thống kê lượt truy cập