Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.thuviencantho.vn/handle/TVTPCT/1491
Nhan đề: Bác Hồ với mùa xuân cuối cùng ở Pháp – 100 năm nhìn lại
Tác giả: Bùi Đình Phong
Đặng Công Thành
Từ khoá: Hồ Chí Minh
Lịch sử
Hoạt động cách mạng
Việt Nam
Năm xuất bản: 2023
Nhà xuất bản: Tạp chí Tuyên giáo
Tóm tắt: Trình bày khái quát những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Pháp giai đoạn 1918-1923 và tại Trung Quốc trong giai đoạn 1925-1927
Định danh: http://118.69.128.9:8080/handle/TVTPCT/1491
Bộ sưu tập: 1.1. Bài viết, bài nghiên cứu của Chủ tịch Hồ Chí Minh và về Hồ Chí Minh.

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
BTC.247203_T 2.PDF1.62 MBAdobe PDFXem/Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.