Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.thuviencantho.vn/handle/TVTPCT/1486
Nhan đề: Phong cách đa văn hóa trong tư tưởng Hồ Chí Minh và ý nghĩa lịch sử
Tác giả: Đinh Ngọc Thạch
Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh
Văn hóa
Hội nhập quốc tế
Năm xuất bản: 2023
Nhà xuất bản: Tạp chí Khoa học xã hội thành phố Hồ Chí Minh
Tóm tắt: Bài viết trình bày một số nội dung thể hiện phong cách đa văn hoá trong tư tưởng Hồ Chí Minh; Ý nghĩa của sự nhận thức về phong cách đa văn hoá trong tư tưởng Hồ Chí Minh đối với quá trình hội nhập quốc tế hiện nay
Định danh: http://118.69.128.9:8080/handle/TVTPCT/1486
Bộ sưu tập: 1.2. Tài liệu nghiên cứu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
BTC.247209_T_2.PDF304.92 kBAdobe PDFXem/Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.