Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.thuviencantho.vn/handle/TVTPCT/1493
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DCGiá trị Ngôn ngữ
dc.contributor.authorVũ Trọng Lâm-
dc.date.accessioned2023-04-05T06:55:09Z-
dc.date.available2023-04-05T06:55:09Z-
dc.date.issued2023-
dc.identifier.urihttp://113.161.204.88:8080/handle/TVTPCT/1493-
dc.description.abstractTìm hiểu tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh về liêm, chính đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên trên nhiều bình diện, ở nhiều tầng bậc. Những chỉ dẫn của Bác có vai trò vô cùng quan trọng trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ phẩm chất, năng lực và trình độ, đáp ứng nhiệm vụ trong giai đoạn mớivi
dc.language.isovivi
dc.publisherTạp chí Cộng sảnvi
dc.subjectTư tưởng Hồ Chí Minhvi
dc.subjectĐạo đức cách mạngvi
dc.subjectXây dựng Đảngvi
dc.subjectCán bộvi
dc.subjectĐảng viênvi
dc.subjectViệt Namvi
dc.titleVận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng phẩm chất liêm, chính cho đội ngũ cán bộ, đảng viện hiện nayvi
dc.typeArticlevi
Bộ sưu tập: 1.2. Tài liệu nghiên cứu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
BTC.247542.T 2.PDF1.88 MBAdobe PDFXem/Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.